Friskolen

Dimensionsundervisning

Skolens undervisning udgør en central del af den ballast, som skal danne grundlag for fortsat uddannelse, for at kunne skabe rammer om et rigt liv og for at kunne glædes og undres over livets mangfoldighed og dybde.

Skoledagen og skoleåret er derfor tilrettelagt på en sådan måde, at vi tilgodeser elevernes forskellige faglige niveauer, deres forskellige resurser for at skabe og udvikle sig sammen og deres forskellige personlige tilgange til det at lære om verden og sig selv.
Det stiller krav om fleksibilitet, som et traditionelt skoleskema kun giver begrænsede muligheder for at opfylde.

Derfor har vi valgt at opdele skolens undervisning i kernestofpræget undervisning og dimensionsorienteret undervisning.

Kernestofundervisningen tager udgangspunkt i den traditionelle lærerstyrede og fagopdelte undervisning, hvor det er tilegnelse af de enkelte fags arbejdsmetoder, færdigheder og faglighed, der vægtes højt.
I kernestofundervisningen deles videns- og færdighedstilegnelse op i overskuelige bidder gennem et ugeskema, og indlæring sker i en på forhånd fastlagt rækkefølge.

Kernestofundervisningen vekselvirker med den dimensionsorienterede undervisning, hvor eleverne gennem tværgående emner og problemstillinger får mulighed for at tilegne sig kundskaber, indsigt og færdigheder. Ved vekselvirkningen gives der tid til at gå både i dybden og bredden med stoffet og ro til både undersøgende, eksperimenterende og praktiske aktiviteter.
Dimensionsundervisningen er planlagt ud fra årstimetallet for de undervisningsopgaver, vi ønsker at gennemføre på de forskellige klassetrin. Gennem dimensionsundervisningen får lærergruppen og den enkelte lærer bedre muligheder for at tilrettelægge og strukturere undervisningen i sammenhængende forløb, hvor faglighed og tværfaglighed spiller sammen og hvor der gives plads til undersøgende og eksperimenterende aktiviteter.

Vi har delt dimensionsundervisningen i fire hovedområder, velvidende at områderne ikke er skarpt adskilte. 

Klik på de enkelte dimensioner for yderligere oplysningerSæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk