Friskolen

Struktur

Gruppeundervisning
Af pædagogiske og økonomiske grunde har vi tilrettelagt vores undervisning, således at der finder et samarbejde sted mellem to naboklasser.
Det gør vi for:

  • at give eleverne mulighed for at samarbejde i større grupper
  • at eleverne lærer at drage nytte af hinandens styrkesider
  • at modarbejde aldersghettoer
  • at give klasserne mere dynamik
  • at tydeliggøre, at skolegangen på Sæby Hallenslev Friskole er en blanding af faglighed og social samvær

Gruppeundervisningen stiller store krav til lærerne og eleverne, og vi arbejder på og forventer, at eleverne er i stand til at tage et medansvar, så arbejdet kan tilrettelægges på en differentieret og varieret måde. Der arbejdes således individuelt, i mindre grupper, i klasser og i stor gruppe.Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk