Friskolen

Hjernenæring

Vi har valgt at kalde tiltaget for ”Hjernenæring”.
Det er placeret som et gennemgående bånd på elevernes skema.

Ideen og tanken bag det nye bånd, er at give elever endnu flere forskellige måder at lære på, at de får tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser.

De faglige aktiviteter i båndet kan anvendes bredt.
Der arbejdes med: 

  • Faglig fordybelse
  • Obligatoriske emner (færdsel, sundhed, seksualundervisning)
  • Alsidig udvikling
  • Bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Motivation og trivsel
  • Fortælling
  • Den frie leg
  • Musik
  • Demokratiet (elevråd)
Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk