Friskolen

Undervisningsmiljø (UVM)

Skolens elever har krav på et godt undervisningsmiljø, hvilket vi tolker som:

Et sted der fremmer udvikling og læring og som giver grobund forsanseoplevelser og rum for nye tanker og kreativ udfoldelse.

Vores bestræbelser skal omhandle forholdene vedrørende det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø.
Gennem skolen undervisningsmiljøvurdering bestræber vi os på i nært samarbejde med skolens elever at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.
Da vi har valgt at inddrage samtlige elever i udarbejdelsen af skolen undervisningsmiljøvurdering, har vi afsat en årlig temadag på årskalenderen, hvor vi forsøger at engagere samtlige elever og medarbejdere i arbejdet.
Eleverne får således reel indflydelse og konkrete udfordringer for at kunne engagere sig i opgaven.

 

I 2015 har vi valgt at benytte DCUMs "termometer" undersøgelse.

Alle klasser skal i løbet af året besvare Termometerets spørgsmål for at danne grundlag for det videre arbejde med at skabe de bedste læringsmiljøer for vore elever.

 

Klik nedenunder på klassetrin for at se resultaterne for undersøgelserne

 

0. klasse

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasseSæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk