Om os

 


Formål og værdier

Skolens formål:  

§1, stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
- At give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materieller værdier til fælles gavn.
- At give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.


Skolens værdigrundlag: 

at vi omgås hinanden på en god måde
 ·        vi udviser gensidig respekt
·         vi giver plads for hinanden
 ·        vi skaber tryghed
at vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner
·         vi udviser vilje til forandring
·         vi tænker i muligheder frem for begrænsninger
·         vi værner om skolens kulturbærende traditioner
at vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling
·         vi skaber gode læringssituationer/miljøer
·         vi skaber et godt socialt miljø
·         vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn 
Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk