Om os

 


MUFF

Hvert år vælges der på det første forældremøde i hver gruppe 1-2 forældrerepræsentanter. Disse forældre udgør et værdifuldt supplement til bestyrelsen og lærergruppen i praktiske gøremål.

MUFF står for Møder – Underholdning – Fester – Foredrag, og gruppen kan udover at hjælpe til ved skolens forskellige arrangementer skal selv tage initiativ til arrangementer til glæde og gavn for skolens forældre, elever og ansatte.

Der er lagt op til, at de enkelte klasser fast står for årets forskellige tiltag.

  • Forældre fra 0.-1. og 2. klasse forestår planlægningen og afviklingen af fastelavnsfesten
  • Forælde fra 8. klasse tilrettelægger og afvikler sommerfesten
  • Forældre fra 6. klasse servicerer under skolens arbejdsdag i september

 


   
Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk