Oplysninger

Søskendemoderation

I Friskolen betales der højest for to elever, dog altid de ældste.

Der ydes ingen søskendemoderation for elever, der benytter vores SFO-ordning.

Søskendemoderationen for børn i vores børnehave følger de kommunale regler og takster.
Det er kommunen, der gennem deres tilskud administrerer moderationen.Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk