Oplysninger

Børnehaven

Vi arbejder med to takster:
(Taksterne er gældende fra 1. august 2016. Taksterne følger Kalundborg kommunes satser)

Vuggestue
Betaling: (2425 kr + 150 kr) = 2575 kr
inkl. bleordning og frugt

2½-3 år:
Betaling (2425 kr + 120 kr)= 2545 kr
3 år-6 år:

Betaling (1950 kr + 120 kr)= 2070kr

Beløbet skal være kontoret i hænde senest den 10. i hver måned.
Der ydes fripladstilskud og søskendemoderation efter kommunale regler.

 

Skolens kontonummer:
8411   0002022154Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk