Oplysninger

Friskolen

Skolepengene dækker alle udgifter til bøger, hæfter, papir m.m.
Skolepengene for et skoleår fordeles over 11 mdr.
Der er mulighed for at søge friplads-tilskud efter gældende regler. Ansøgningsskema udleveres af skolen.
De enkelte klasser kan have klassekasse og lejrskolekasse, hvortil der skal betales særskilt.

Indmeldelse:
Engangsbeløb på 1000 kr, som dækker familiens optagelse i skolekredsen.

Skolepenge:
1075 kr/mdr for elever i bh. klasse - 3. klasse
1125 kr/mdr for elever i 4. klasse - 9. klasse
((gældende fra 1. august 2018))

Fra 1. august 2019 hæves skolepengetaksterne med 50 kr pr elev. 
1125 kr/mdr for elever i bh. klasse - 3. klasse
1175 kr/mdr for elever i 4. klasse - 9. klasse
Herefter er deltagelsen i den fælles lejrskoletur, der afvikles hvert andet år, inkluderet i prisen.
Der opkræves ikke ekstra gebyr for den fælles lejrskole i 2021.


Søskenderabat:
Der betales højst for to elever/familie.

 

Skolens kontonummer:

Fælleskassen
8411    0002022154Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk