Nyhedsbrev
Friskolen - november

Flextrafik
Som friskole beliggende i Sæby er vi meget afhængige af det offentlig transportsystem. Kommunen skal spare og regionen skal spare. Det betyder ofte dårligere service på de busser, som vores elever benytter sig af til og fra skole.
Vi er i fuld gang med at eksperimentere med FLEXTURs ordningen, som Kalundborg kommune til byder sine borgere. Vi har aftalt med en par familier, at de i den kommende tid vil afprøve systemet, så vi kan indsamle brugbar erfaring i den fremadrettede skoledrift. Ordningen er baseret på, at den enkelte familie aftaler med FLEXTUR om transport til og fra skole.
Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik.
En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive hentet derhjemme. Og du kan naturligvis blive kørt hjem igen. Med andre ord, kan du bestille en Flextur til det tidspunkt, du ønsker, for en Flextur har nemlig ingen fast køreplan. Da Flextur er åben for alle, skal du ikke visiteres af kommunen. Du kan oprette dig som kunde online og selv bestille din tur, når det passer dig. Bestiller du din Flextur online, får du 10 pct. i rabat.
Du kan også ringe til Flextrafik kundecenter på telefon 70 26 27 27 (åbent alle dage klokken 8-18).

Sortering

Småt brændbart forsvinder som mulig affaldssortering. Derfor ændrer vi vores kildesortering hurtigst muligt. Fremover skal vi i klasserne og på skolen og i BØRNEHAVEN sortere i fem forskellige kategorier.

Det er vigtigt, at alle lægger sig i selen for at sortere korrekt, da vi ikke fremover kan komme af med vores affald. Der er bestilt nye affaldsspande, der kan håndtere de nye krav. 

Juelemarked

Sidste år forsøgte vi os med små ændringer i afholdelsen af Julemarkedet. Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger og medarbejderne har også evalueret positivt på ændringerne. Vi har derfor valgt at forsætte og videreudvikle vores ændringer. Det beyder bl.a. at vi igen:

1. Afholdelsen af vores traditionsrige marked starter kl. 12.00 og slutter kl. 15.00.

2. Vi vil endvidere opsætte et eller flere pavilloner, hvor man har mulighed for at købe noget til ganen.  Da vi nu lægger markedet omkring 12.00 vil der blive mulighed for mere frokostlignende tilbud.

3. Vi har også udvidet antallet af dage, hvor vi arbejder på værkstederne. Vi starter om mandagen og vil bruge hele ugen med at fabrikere og forberede os til det store marked om lørdagen. 

Juleemnedage

Tiden iler af sted.
Vi nærmer os allerede julen, og alle dens forberedelser og traditioner.
Igen i år laver vi julemarked, og i dagene op til denne hyggelige dag vil eleverne og skolen stå på den anden ende for at forberede sig.
Eleverne vil også i  år kunne deltage i forskellige værksteder, hvor der produceres og fabrikeres diverse julepynt, julegaver og julegodter, som de så om lørdagen udbyder til salg til alle. Eleverne arbejder på værksteder fra mandag til torsdag. Eleverne bliver fordelt på værkstederne efter ønsker og praktiske hensyn. Fredagen vil blive brugt til at klargøre selve julemarkedet med boder, cafeer, salgsteder mv.

Husk, at vi tæller Julemarkedet med i skoledagene. Det betyder, at der er almindelig mødepligt denne lørdag. Der gælder således de samme retningslinjer, som i dagligdagen. Man skal bede om fri, hvis man er forhindret i at komme.
Mandag den 3. december er til gengæld fridag for eleverne.
Skolen og SFO’en holder lukket.

Husk, at vi altid efterlyser lagkager til vores hyggelige julecafé eller andre forskellige ting til vores værksteder.