Nyhedsbrev
Myretuen - November

Nyhedsbrev maj
Nyhedsbrev


Kære forældre
Nogle dage føles det som sommer og andre føles det som efterår. Det vil sige, at der i garderoben skal hænge alsidigt tøj. Både termotøj, regntøj, gummistøvler, kondisko og evt. en tynd hue. Flyverdragten og vinterstøvlerne må gerne komme med hjem nu. HUSK ALTID NAVN I TØJ OG FODTØJ

Nyt fra hele huset
Mange tak for den store tilslutning til vores teaterarrangement. Vi beklager den dårlige lyd på filmene. Vi forsøger at få lagt filmene ud på Intra, så alle har mulighed for at de dem igen og høre hvad der bliver sagt.
Bedsteforældredagen nærmere sig. Husk at få afleveret tilmeldingssedler, så vi kan få et overblik over, hvor mange der deltager.
UV-indekset er ved at være på vej opad. Kræftens bekæmpelse anbefaler, at der anvendes solcreme, når UV-indekset er over 3. I skal som forældre smøre jeres barn hjemmefra om morgenen. Vi har solcreme i institutionen, som vi smører børnene med til frokost.
Vi henstiller endnu engang til, at man anvender parkeringspladsen, når man henter og bringer sit barn. Parkeringspladserne langs hegnet er forbeholdt personalet.
I tirsdags blev der afholdt forældremøde, hvor personalet og forældrerådet præsenterede den nye sundhedspolitik. Begrundelse for udarbejdelsen af den nye sundhedspolitik, er bl.a. at vi perioder har oplevet en del sygdom i huset, som har været svært at komme af med. Vi håber, at alle vil tage imod den. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med denne – tag kontakt til personalet. Det ærgrede os, at der kun var repræsenteret 13 børn ud af 50. Vi vil som personale meget gerne have tilbagemelding på, hvordan det kan være, at flere ikke vælger at deltage f.eks. Manglende interesse for emnet eller andet?
Ifølge den nye persondatalov, som træder i kraft 25.maj 2018, har vi som institution gjort os nogle overvejelser over, hvordan dette skal håndhæves. Hvis I vil læse mere, kan I læse om det på skolens hjemmeside under ”om os”.
Bestyrelsen har bevilliget en multibane til børnehuset. Denne bliver etableret foran det nye aktivitetshus ved sandkassen. Multibanen er et led i at komme noget af alt mudderet på legepladsen til livs.

Nyt fra børnehaven
I børnehaven vil der de næste par uge bliver arbejdet med sansemotorik. Børnehaven og vuggestuen skal arbejde sammen om forskellige sansemotoriske projekter. Om fredagen vil der blive lavet indendørs/udendørs sansebane.
Samlingen fungerer rigtig fint. Det er en god måde at samle børnene på om morgenen. Der bliver skabt ro børnene imellem, og børnene kan stille og roligt blive delt op i deres grupper, og de kan få at vide, hvad der skal ske på dagen. Vi håber, I stadigvæk vil respektere, at jeres barn ikke afleveres i tidsrummet mellem 08.30-09.00.
Skolegruppe er i skole sammen med 0.klasse om onsdagen frem til sommerferien. På den måde bliver skolen et trygt sted for dem at komme. De bliver trygge ved det at gå i skole og lærer Pia at kende som er børnehaveklasselærer.
Da der er ekstra ressourcer i børnehaven om tirsdagen, vil dette blive turdag. Børnene kommer afsted på skift. Hold øje med tavlen ved køleskabene, så I ved om det er jeres barn, som skal på tur.
De fleste af jer er sikkert blevet bekendt med, at det ikke længere er tilladt at medbringe legetøj i børnehaven. Denne beslutning er taget på baggrund af, at vi oplevede en del konflikter børnene imellem.
Det er nogle dage varmt, så børnene må gerne have deres drikkedunk med, som stilles på terrassen om morgenen. Drikkedunken skal indeholde vand. HUSK NAVN PÅ.
Hvis det gode vejr beslutter sig for at vende tilbage, vare det ikke længe førend garderoben i kælderen bliver lukket ned. Hold øje med tavlen i gangen ved køleskabene.

Nyt fra vuggestuen
Vuggestuen skal ligesom børnehaven arbejde med sansemotorik. Børnene kommer til at deltage på det niveau, de kan kontra deres alder. Børnene vil få massage og blive introduceret for forskellige sansekasser. Børnene vil om fredagen deltage i sansebanen som børnehavebørnene. Både vuggestuen og børnehave glæder sig til at arbejde sammen på tværs om onsdagen og om fredagen.
Mht. til aflevering om morgenen henstiller vi igen til, at børnene ikke afleveres i tidsrummet mellem 08.30-09.00, da dette skaber en del uro, når vi holder samling og spiser formiddagsmad. Vi håber I stadigvæk vil respektere dette.
Lykke går på barsel d.4.maj. I den forbindelse overtager Katja, Lykkes funktion i vuggestuen, som daglig leder. Så har I spørgsmål, som omhandler vuggestuen - tag kontakt til Katja.

Vigtige datoer
Bedsteforældredagen 9.maj fra 9.30-12.00
1. maj er der åbent i Børnehuset, som der plejer fra 6.15-17.00.
Vi holder lukket d.10.maj (Kristi Himmelfart), samt dagen efter d.11.maj.
5. juni (Grundlovsdag) er lukkedag i institutionen.
Fredag d.22. juni er der overnatning her i huset for de kommende skolebørn. Nærmere information følger.

Mange hilsner fra personalet i børnehuset
- Lykke