Ledelse

Fribørnehavens øverste ledelse er Friskolens bestyrelse. Herudover er der valgt en forældrebestyrelse i Fribørnehaven.

Forældrerådet består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i Fribørnehaven.

Forældrerådet skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt Fribørnehavens forældre, friskolens leder og en ledelsesrepræsentant udpeget af Sæby Hallenslev friskoles bestyrelse.
Fribørnehavens daglige leder og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne.

Medlemmer af forældrerådet vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde inden udgangen af august måned.

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt.
Når jeres barn har været hos os i ca. 3 mdr, bliver der aftalt et møde, hvor vi får talt sammen om barnets hverdag i Fribørnehaven.
I er altid velkomne til at bede om en samtale, hvis I har noget I gerne vil have drøftet.