Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdstilsynet har besøgt skolen den 30. april 2003. Arbejdstilsynet vurderede ud fra tilsynsbesøget og APV at skolen er en niveau 1-virksomhed.
Det betyder at skolen har en god styring af arbejdsmiljøet og hovedsageligt lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven  

Arbejdstilsynet besøgte igen skolen i november 2009.
Arbejdstilsynet screenede skolens arbejdsmiljø med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø og kemiske og biologiske påvirkning.
Besøgsrapporten konkluderede, at arbejdstilsynet ikke konstaterede forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere.
Det resulterede i, at skolen fik tildelt en grøn smiley.
Grøn smiley betyder, at vi lever op til kravene i loven om arbejdsmiljø  

Arbejdstilsynet har besøgt skolen i november/december 2014.
Arbejdstilsynet vurdering som følge af besøgene er, at skolens arbejdsmiljø er i orden.
Skolen fik derfor igen en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.