Musiktilbud

Frivilligt sammenspil

Vores orkestre er et tilbud til de elever, der har lyst til sammenspil efter skoletid. Her har de mulighed for sammen med andre elever og skolens musiklærer at spille sammen. Gennem denne skabende og aktive beskæftigelse med musikken udvikles deres evner til koncentration, motorik og øger deres forståelse af deres rolle som en del af et forpligtende fællesskab.

Vi tilbyder eleverne at deltage i aldersopdelte orkestre, så elevernes kunnen og musikalitet gives optimale udviklingsmuligheder. Det gør det endvidere lettere at udvælge et repertoire, som passer til sammensætningen.
I vores orkestre er sammenspillet det centrale.

De frivillige musiktilbud afsluttes hvert år med en forårskoncert, hvor forældre, elever og andre interesserede inviteres.