Forældreråd

I forældrerådet får du mulighed for at involvere dig og gøre en forskel i dit barns hverdag og for de øvrige børn i børnehuset.

Ved at være en del af forældrerådet har du direkte adgang til at drøfte dine oplevelser af børnehuset, samt optimerer børnehuset i fællesskab med medarbejder, ledelse og bestyrelse og øvrige forældre.

Forældrerådet sammensættes af tre medlemmer valgt blandt børnehusets forældre. Derudover deltager friskolens leder, et bestyrelsesmedlem, fribørnehusets leder og en medarbejderrepræsentant.

Medlemmerne af forældrerådet vælges for et år. Forældrerepræsentanterne vælges i starten af skoleåret.