Forældreråd

August 2019 blev følgende forældreråd valgt:

Lars Christensen (Storm)

Formand

Jeanette Elmegaard Michalik (Dines)

Medlem

Christina Kanstrup (Ronja & Trisja)

Medlem:

Nikolaj Johansen (skolebestyrelse)

Medlem

Morten Møller (skoleleder)

Medlem

Herudover deltager Maiken Nielsen som sekretær og Daniel Dehli  som medarbejder repræsentant.