Forældreråd

August 2019 blev følgende forældreråd valgt:

Nikolaj Johansen

Formand

Jeanette Elmegaard Michalik (Dines)

Medlem

Christina Kanstrup (Ronja & Trisja)

Medlem:

Troels Bremholm (skolebestyrelse)

Medlem

Morten Møller (skoleleder)

Medlem

Herudover deltager Maiken Nielsen som sekretær og Daniel Dehli  som medarbejder repræsentant.