Forældredemokrati

En forældrestyret skole

Sæby Hallenslev Friskole er en forældrestyret skole, idet forældrene hos os har direkte indflydelse på skolen og dens hverdag. Medindflydelsen giver samtidig medansvar for skolens holdninger og de mål, som skolen sætter.

Skolens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger sin bestyrelse på 7 personer blandt forældre og støttekredsmedlemmer.
Den daglige ledelse varetages af skolens leder.

Efter friskoleloven og skolens vedtægter, hvor de nærmere bestemmelser for skolens drift er fastsat, har bestyrelsen vide rammer, når den skal fastsætte principperne for en række væsentlige forhold.
Det drejer sig om undervisningsplaner, timetal, udbud af fag, optagelse af elever, klassekvotienter, samarbejdet skole/hjem, undervisningsmaterialer, lejrskoler, arrangementer for elever/forældre m.v.

Det er af stor betydning for skolen at skabe en god og frugtbar dialog mellem medarbejdere, bestyrelse og forældre, så gensidig information og spørgsmål til hinanden føles naturlige og fornuftige.
Dialogen er væsentlig for bestæbelserne for at gøre skolen endnu bedre.

Det arbejder vi på

Det kræver solide kundskaber, men forudsætter også samarbejde, kreativitet og livslyst at indgå i en livslang uddannelse.
I Friskolen lægges grunden i samarbejdet med forældrene.

I forholdet til børnene lægger vi vægt både på hensynet til den enkelte elevs læring og sociale udvikling og på hensynet til fællesskabet.
Vi forsøger gennem nær kontakt mellem børn, forældre, bestyrelse og ansatte at skabe de bedste muligheder for læring og trivsel.
Vi forventer, at alle parter er indstillet på at yde deres bedste, så vi i fællesskab kan skabe et positivt, trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, som vil være til gavn for børnene nu og i fremtiden.

Vi forsøger at skabe en hverdag, hvor vi veksler mellem på den ene side faglig systematik og på den anden side fantasi, selvudfoldelse, selvstændighed og handledygtighed.

 

Vi bestræber os på at få de praktiske og musiske dimensioner til at indgå med stor vægt i hele skolens undervisning. Det sker ved at der afvekslende med undervisningen i fagene, undervises i tværfaglige emner og problemstillinger.