Indmeldelse

Børnehuset

Du er altid velkommen til at kontakte børnehuset eller komme forbi og besøge os.

Skolestart

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Der er 10 års undervisningspligt i Danmark, men ingen skolepligt.

Optagelse af elever til 0. klasse – 9. klasse sker løbende ved henvendelse til skolen.

Overvejer man at lade sit barn gå i skole på Sæby Hallenslev Friskole, er man altid meget velkommen til at besøge os eller ringe til skolen for at høre nærmere om vores tilbud og muligheder.
Ønsker man en samtale, aftales der et tidspunkt, hvor forældre, barn, skoleleder og klasselærer kan mødes for gensidigt at præsentere sig for hinanden.
Efter samtalen overvejer såvel hjemmet som skolen de fremtidige samarbejdsmuligheder.

Opnås der enighed om, at barnet skal have dets fremtidige skolegang på Friskolen, indbetales indmeldelsesgebyret og indmeldelsen er en realitet.

Optagelse af børn til vores børnehave foregår også løbende. Et barn kan opskrives på vores ikke prioriterede venteliste, såsnart barnet er registreret i Folkeregisteret.
Vi bestræber os på, at fordelingen mellem drenge og piger og på de forskellige alderstrin er homogen.

Ønske om optagelse sker ved henvendelse til skolelederen.

En plads i børnehaven er ikke ensbetydende med en plads på skolen. Og man behøver ikke at benytte vores børnehave for at få plads på skolen.
Søskendebørn prioriteres højere.