Forældretilsyn

Hvad er forældres tilsynspligt (iht. Friskolelovgivningen)?

Som forælder til et barn i friskolen er det dit eget ansvar at sikre, at undervisningen på alle andre områder end dansk, engelsk og matematik er på højde med Folkeskolens.

Tilsynet med det faglige niveau i dansk, engelsk og matematik varetages af en tilsynsførende, som vælges på generalforsamlingen. Det er dit ansvar at tilse, at skolens aktiviteter overholder nedenstående målsætning.

Hvad vil vi med undervisningen på Sæby-Hallenslev Friskole? 

 • Skolen skal give eleverne mulighed for ved afslutningen af skolegangen at have opnået samme faglige niveau, som hvis de havde gået i Folkeskolen.
 • Undervisningen skal i løbet af skolegangen som minimum omfatte Folkeskolens fag, men hvor de enkelte fag og emner kan integreres i tværfaglig undervisning, projektorienteret undervisning m.v.
 • Vi lægger vægt på hensynet til den enkelte elevs læring og sociale udvikling.
 • Vi søger at fremme respekten for fællesskabets værdier og nødvendighed; herunder konfliktløsning, samarbejde, og demokratiske beslutningsprocesser.
 • Vi forsøger gennem nær kontakt mellem børn, forældre, bestyrelse og ansatte at skabe de bedste muligheder for læring og trivsel.
 • Vi lægger vægt på, at alle bidrager til at skabe et positivt, trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø.
 • Vi forsøger at skabe en hverdag, hvor vi veksler mellem på den ene side faglig systematik og på den anden side fantasi, selvudfoldelse, selvstændighed og handledygtighed.
 • Vi bestræber os på at få de praktiske og musiske dimensioner til at indgå med stor vægt i hele skolens undervisning.
 • Vi forsøger at fastholde børnenes livslyst og lyst til at lære.

Hvordan opfyldes forældrenes tilsynspligt? 

Tilsynspligten kan blandt andet opfyldes ved at:

 • Deltage i forældremøder.
 • Deltage ved elev-forældresamtaler.
 • Besøg på skolen i undervisningstiden.
 • Deltage i arrangementer på skolen.
 • Deltage i skolens generalforsamling/læse årsberetningen.
 • Følge med i børnenes daglige skolegang.
 • Følge med i Månedsnyt og klassenyt.

 

Hvad gør du, hvis du mener, at skolen svigter sin målsætning?

Henvend dig til læreren, skolelederen eller bestyrelsen.