Formål og værdier

Skolens formål:

§1, stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

– At give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materieller værdier til fælles gavn.
– At give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.

Skolens værdigrundlag:

 • Vi omgås hinanden på en god måde
 • Vi udviser gensidig respekt
 • Vi giver plads for hinanden
 • Vi skaber tryghed
 • Vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner
 • Vi udviser vilje til forandring
 • Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger
 • Vi værner om skolens kulturbærende traditioner
 • Vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling
 • Vi skaber gode læringssituationer/miljøer
 • Vi skaber et godt socialt miljø
 • Vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn