Lukkedage

Vi holder alternativ feriepasning de sidste tre uger af skoleferien (uge 29, 30 og 31).
Fribørnehuset holder lukket alle helligdage.

Derudover holder vi lukket:  
-Fredag d. 4. oktober 2019 (Pædagogisk dag)                    

-Fredag efter Kr. Himmelfart 

-Grundlovsdag (5. juni)