Lejrskole

Skolen gennemfører lejrskole på alle klassetrin hvert år.

Lejrskolerne er forældrebetalte ture, men vi bestræber os på at holde udgifterne nede. Vi har tilrettelagt lejrskolerne således at hver gruppe tager på en 3 dages tur hvert andet år og hele skolen tager samlet af sted i 4 dage ligeledes hvert andet år.

På fællesturene bestræber vi os for at besøge forskellige steder i Danmark, som giver eleverne mulighed for at erfare vort lands mangfoldighed.

Vi har gennem årene besøgt følgende steder i Danmark:

 • Kerteminde/Odense
 • Samsø
 • Tåsinge
 • Silkeborg
 • Visby (Sønderjylland)
 • Bornholm
 • Viborg
 • Als
 • Djursland
 • Ry
 • Aalborg
 • Aarhus
 • Sønderborg
 • Odsherred

 

Når elever går i 9. klasse er der mulighed for en længere udenlandstur, som tilrettelægges i samarbejde med forældrene.

En lejrskole gennemføres med elevernes aktive medvirken og medansvar for både afvikling og planlægning af turen.

Lejrskolerne er en del af skolens undervisningstilbud og indgår i den daglige undervisning. Lejrskolen kan således være et oplæg til eller en afrunding af et temaforløb om natur, kultur, historie og samfund. Lejrskolen kan også give inspiration til aktiviteter af kreativ art: tegning, maling, drama, foto, video mv. Aktiviteter, der ofte bearbejdes til udstillinger, små bøger, forestillinger, film og artikler på hjemmesiden.

Det at rejse sammen, bo og spise sammen og i fællesskab være ansvarlige for et forud aftalt forløb, giver det sociale liv en øget intensitet, og det giver det enkelte barn mulighed for at vise andre sider af sig selv, andre evner og talenter end de, der kommer frem i det daglige skolearbejde.