Undervisningen

Undervisningen på Sæby Hallenslev

Friskole omfatter:

 1. dansk på alle klassetrin
 2. matematik på alle klassetrin
 3. engelsk på 0.-9. klassetrin
 4. tysk på 5.-9. klassetrin
 5. fysik/kemi på 7.-9. klassetrin
 6. biologi og geografi på 7.-9. klassetrin
 7. dimensionsundervisning på alle klassetrin, som omfatter: kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab, natur/teknik, geografi, biologi, færdselslære, sundheds- og seksualundervisning, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, værkstedsfag, medier
 8. Hjernenæring for alle klassetrin 
 9. projektopgave på 7.-9. klassetrin
 10. FagLab (træning og støtteundervisning) 
 11. lejrskole på alle klassetrin
 12. tilbud om frivillig ART (billedkunst)
 13. tilbud om frivillig samspil
 14. praktikophold i 9. klasse
 15. introduktionsforløb i 8. klasse på Ungdomsuddannelsessteder
 16. emneuger
 17. idrætsdage

Undervisningen afsluttes med Folkeskolens Prøve i 9. klasse