Undervisningen

Undervisningen på Sæby Hallenslev

Friskole omfatter:

 1. Dansk på alle klassetrin.
 2. Matematik på alle klassetrin.
 3. Engelsk på alle klassetrin.
 4. Tysk på 5.-9. klassetrin.
 5. Fysik/kemi på 7.-9. klassetrin.
 6. Biologi og geografi på 7.-9. klassetrin.
 7. Dimensionsundervisning på alle klassetrin, som omfatter: kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab, natur/teknik, geografi, biologi, færdselslære, sundheds- og seksualundervisning, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, værkstedsfag, medier.
 8. Hjernenæring for alle klassetrin.
 9. Projektopgave på 7.-9. klassetrin.
 10. FagLab (træning og støtteundervisning).
 11. Lejrskole på alle klassetrin.
 12. Tilbud om frivillig ART (billedkunst).
 13. Tilbud om frivillig samspil.
 14. Praktikophold i 8. og 9. klasse.
 15. Introduktionsforløb i 8. klasse på Ungdomsuddannelsessteder.
 16. Emneuger.
 17. Idrætsdage.

Undervisningen afsluttes med Folkeskolens Prøve i 9. klasse.

Previous
Next