Undervisningen

Undervisningen på Sæby Hallenslev

 • Dansk på alle klassetrin.
 • Matematik på alle klassetrin.
 • Engelsk på alle klassetrin.
 • Tysk på 5.-9. klassetrin.
 • Fysik/kemi på 7.-9. klassetrin.
 • Biologi og geografi på 7.-9. klassetrin.
 • Samfundsfag på 8. og 9. klassetrin.
 • Idræt på alle klassetrin.
 • Musik på 0. – 6 klassetrin
 • Projektopgave på 7.-9. klassetrin.
 • Deltagelse i Kalundborg kommunes kulturelle tilbud til skoler.
 • Ugentlig fagdag, der indeholder tværfaglige emner og undervisning på tværs af årgange. Der er en månedlig “på tværs af hele skolen dag”. Ture ud af huset.
 • Lejrskole på alle klassetrin.
 • Praktikophold i 8. og 9. klasse.
 • Introduktionsforløb i 8. klasse på Ungdomsuddannelsessteder.
 • Markeds uge der afsluttes med skolens sommerfest.
 • Idrætsdage.
 • Undervisningen afsluttes med Folkeskolens Prøve i 9. klasse.