Om os

Undervisningspligt og ikke skolepligt

Sæby Hallenslev Friskole er en lille skole, der lader sig inspirere af de Grundtvig/Koldske skoletanker.

Sæby Hallenslev Friskole tilbyder undervisning for børn fra 0. klasse til 9. klasse.
Friskolen er opstået som et forældreinitiativ i 1983 på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt.

Friskolen er dermed et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne »skal stå mål med undervisningen i folkeskolen«.

Vi tilbyder Folkeskolens Prøver.

Til Friskolen er der tilknyttet en velfungerende skolefritidsordning og en børnehave. I maj 2016 udvidede vi vores børnehave med en vuggestueafdeling med plads til 12 børn.

Skolen opført1 2014 en 300 kvm. indskolingsbygning for at imødekomme det stigende antal elever.