Undervisningen

Fra skolens vedtægter:

2, stk 2.: Skolen formål er i øvrigt:

 • at give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materielle værdier til fælles gavn.
 • at give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.

Til skolens formål har der gennem årene udkrystalliseret sig en række ladede ord. Fortolkninger, læringssyn, adfærd og værdier, der er opstået gennem praksis, refleksioner, ændrede samfundsforhold, skiftende bestyrelser, forældre, elever, lærere og ledere.

Kort sagt i den levende vekselvirkning, gennem dialogen.

I skolens selvbeskrivelse finder vi ord som:

 • lader sig inspirere af de Grundtvig/Koldske skoletanker
 • fællesskab
 • kreativitet
 • helhedspræget undervisning
 • trivsel
 • positivt, trygt og tillidsfuldt læringsmiljø
 • fantasi
 • selvstændighed
 • handledygtighed
 • tværfaglighed

Det betyder, at vores hverdag er præget af at:

 • at lære eleverne at tage del i fællesskabet, og lære dem, at de ud fra deres sociale baggrund og tilhørsforhold skal præge dette fællesskab.
 • at lære eleverne at tage et medansvar.
 • at lære eleverne at ytre sig og lytte til andre, at være interesseret i at sætte sig ind i andre menneskers forudsætninger og tankegang.
 • at bevidstgøre eleverne om, at de er med til at skabe værdier både i skolen og i samfundet generelt


Det betyder, at vores undervisning er præget:

 • læring gennem aktivitet
 • eleverne skal møde inspirerende udfordringer og opgaver, der kræver aktivitet og problemløsning.
 • undervisningen tager udgangspunkt i, at børn er forskellige og derfor møder undervisningen forskelligt. Det er ikke udtryk for, at vi ønsker ensidigt at tilrettelægge undervisningen efter det enkelte barns niveau, men at processerne får så mange indgange som muligt.
 • undervisningen må befinde sig i spændingsfeltet mellem det individuelle hensyn og hensynet til fællesskabet
 • vi har den opfattelse, at eleverne skal møde et væld at forskellige udfordringer og indfaldsvikler til deres læreprocesser.
Previous
Next