Bestyrelse

Nikolaj Johansen

Formand

Lars Christensen

Formand

Frank Thulsted

Kasserer

Malene Melchiorsen

Sekretær

Kristina Jensen

Medlem

Tina Drejer

Medlem

Thomas Nielsen

Medlem

Marianne Larsen

Suppleant