Evaluering §1b, stk 3

Evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejdelse af plan for opfølgning på evalueringen jvf. §1b, stk 3

Plan og indsats

Den samlede undervisning defineres som de aktiviteter, som skolen tilbyder og tilrettelægger for at få sin målsætning opfyldt.

Overordnet vil skolen betragte den samlede undervisning under følgende evalueringsområder.

  1. Elevens alsidige udvikling
  2. Faglige målsætninger
  3. Skolens pædagogiske værdigrundlag
  4. Evalueringens krydsfelt
  5. Alternative dage

Der gennemføres hvert år et eller flere evaluerings- og refleksionsforløb med udgangspunkt i de fem evalueringsområder. Forløbene sættes på bestyrelsens årlige aktivitetsoversigt. Ledelsen udvælger hvert år et eller flere fokuspunkter fra de valgte evalueringsområder. Det er ledelsens ansvar, at de valgte evalueringsnedslag over en årrække er dækkende for skolens virke og samlede undervisning.

Forløbene tager sit udgangspunkt i det bestående og retter sig visionært mod fremtiden.
Forløbene danner endvidere grundlag for fortsat udvikling af skolens selvforståelse og beskrivelse.

Der udarbejdes et skriftligt materiale som konklusion på evalueringsforløbene. Dette muliggør, at evalueringsresultaterne kan offentliggøres på skolens hjemmeside og at der kan udarbejdes handlingsplaner og nye mål.

Klik her for at se bilagsmaterialet til evalueringen

Klik her for at læse om skolens evaluering 2013/14

Klik her for at læse om skolens evaluering 2014/15

Klik her for at læse om skolens evaluering 2015/16

Klik her for at læse om skolens selvevaluering 2016/17

Klik her for at læse om skolens selvevaluering 2017/18