Friskole

F

R

I

S

K

O

L

E

Fælles oplevelser

Reel forældreindflydelse

Inspirerende miljø

Spændende og varieret undervisning

Kort vej fra idé til handling

Overskueligt og trygt skolemiljø

Levende og helhedspræget undervisning

Engagerede børn, forældre og medarbejdere