Friskolen

Fælles oplevelser
Reel forældreindflydelse
Inspirerende miljø
Spændende og varieret undervisning
Kort vej fra idé til handling
Overskueligt og trygt skolemiljø
Levende og helhedspræget undervisning
Engagerede børn, forældre og medarbejdere