Undervisningsmiljø (UMV)

Skolens elever har krav på et godt undervisningsmiljø, hvilket vi tolker som:

Et sted der fremmer udvikling og læring og som giver grobund forsanseoplevelser og rum for nye tanker og kreativ udfoldelse.

Vores bestræbelser skal omhandle forholdene vedrørende det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø.
Gennem skolen undervisningsmiljøvurdering bestræber vi os på i nært samarbejde med skolens elever at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Spørgeskemaerne er udarbejdet af elever fra 9. klasse, der også har stået for dataindsamling og efterbehandling.
Eleverne får således reel indflydelse og konkrete udfordringer for at kunne engagere sig i opgaven.