Indkøring

Inden start i Fribørnehuset bliver I tilbudt at besøge os. På den måde bliver barnet og jer som forældre bekendt med omgivelserne og får mødt personalet og de andre børn. Ved besøget aftaler vi også hvordan jeres indkøring skal forløbe.


Vi lægger vægt på en god start, hvor I som forældre har tid til indkøring, så barnet oplever en tryghed ved børnehuset. Det varierer fra barn til barn hvor lang tid den enkle indkøring skal vare.

Det er en stor omvæltning at gå fra barsel med mor/far til vuggestuelivet og ligeså fra dagpleje til børnehave, også selv om vi er en lille institution.


Jeres barns første dage i Fribørnehuset kan være svære, men I kan lette dem ved at deltage og vi kan fællesskab vurderer hvordan indkøringen forløber bedst muligt.