Formål

Fribørnehaven skal i sit daglige virke hvile på oplevelser, udfoldelser og appel til børnenes fantasi. Fribørnehaven skal i hele sit virke søge at udvikle børnene til selvstændige og levende mennesker. Fribørnehaven skal i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til at fremme børnenes tolerance og medmenneskelighed, i deres opvækst i et samfund med frihed og folkestyre.