Betaling

Gældende fra 1. januar 2024

Alle betalinger er i 11 måneder, juli er betalingsfri.


Vuggestue 0 – 3 år (heldagsplads): 2.930 kr. + 150 kr. (Inkl. bleer og frugt) = 3.080 kr./mdr.

Børnehave 3 – 6 år: 2.430 kr. + 150 kr. (Inkl. frugt) = 2.580 kr./mdr.


Betaling for børnehuset sker over PBS.

Beløbet skal være kontoret i hænde senest den 10. i hver måned.
Der ydes fripladstilskud og søskendemoderation efter kommunale regler.