Betaling

Betaling (1950 kr + 120 kr)= 2070 kr (gældende fra 1. marts 2016)
(de 120 kr dækker mellemmåltiderne)

Prisen for 2½ årige er dog sat til 2425 kr/mdr. Hertil kommer også 120 kroner til mellemmåltider, frugt mv.

Vuggestue, heldagsplads: 2575 kr incl. ble og frugtordning

Betaling for Fribørnehaven sker over PBS, juli er betalingsfri.

Beløbet skal være kontoret i hænde senest den 10. i hver måned.
Der ydes fripladstilskud og søskendemoderation efter kommunale regler.